1.

Nazwa firmy powstała zanim rozpoczęliśmy sprzedaż własnych produktów. Nie była tworzona z myślą o marce własnej. 9 lipca 2007 roku została zarejestrowana Firma Usługowa JARTRAD Jacek Różański, i tak formalnie zostało do dnia dzisiejszego.

The company name was created before we started selling our own products. We didn’t think about the brand when we started. On July 9, 2007, the Firma Uslugowa JARTRAD Jacek Różański was registered, and so it has been until now.

2.

Dlaczego zmieniamy nazwę?
Jartrad brzmi i wymawia się ciężko.
Nie kojarzy się z meblami.
W komunikacji z naszymi klientami zawsze używaliśmy nazwy marki, a nie firmy.

Why we rebrand?
Jartrad sounds bad and it’s hard to pronounce.
It’s not associated with furniture.
Communicating with our clients, We have always used the brand name, not the company.

3.

Dlaczego meblejana.pl?
Nazwa jest prosta w wymowie, dobrze brzmi, świetnie komunikuje czym się zajmujemy, jest wiodącą marką w portfolio, pozwala zintegrować wszystkie produkty i ujednolicić sposób komunikacji. Marka została nagrodzona prestiżową nagrodą eGazela Biznesu.

Why meblejana.pl?
Look simple in the native language, sounds good, shows great what we do, is a leading brand in our portfolio, we can integrate all products and have one way of communication. The brand has been awarded the prestigious eGazela Biznesu award.

4.

Jaki jest cel zmiany?
Chcemy zintegrować wszystkie kanały komunikacji i sprzedaży w jednym miejscu. Celem jest optymalizacja procesów wewnętrznych firmy , przy rosnącej skali działaności bezpośrednio wpłynie to na czas reakacji na wszystkich płaszczyznach działalności.

Zapraszamy na meblejana.pl

What’s the aim of changes?
We want to integrate all communication and sales channels in one place. The goal is to optimize the company’s internal processes, with a growing scale of operations it will directly affect the response time on all levels of activity.

Welcome to meblejana.pl