4.

Jaki jest cel zmiany?
Chcemy zintegrować wszystkie kanały komunikacji i sprzedaży w jednym miejscu. Celem jest optymalizacja procesów wewnętrznych firmy , przy rosnącej skali działaności bezpośrednio wpłynie to na czas reakacji na wszystkich płaszczyznach działalności.

Zapraszamy na meblejana.pl

What’s the aim of changes?
We want to integrate all communication and sales channels in one place. The goal is to optimize the company’s internal processes, with a growing scale of operations it will directly affect the response time on all levels of activity.

Welcome to meblejana.pl