2.

Dlaczego zmieniamy nazwę?
Jartrad brzmi i wymawia się ciężko.
Nie kojarzy się z meblami.
W komunikacji z naszymi klientami zawsze używaliśmy nazwy marki, a nie firmy.

Why we rebrand?
Jartrad sounds bad and it’s hard to pronounce.
It’s not associated with furniture.
Communicating with our clients, We have always used the brand name, not the company.